Turris

Update

Před jakoukoliv instalací doporučuji aktualizovat opkg

 opkg update

Instalace ovladačů

 opkg install kmod-usb-acm kmod-usb-serial-ftdi

MQTT brouker

Balíček mosquitto-client obsahuje velmi užitečné nástroje mosquitto_sub a mosquitto_pub

 • Instalace

  opkg install mosquitto mosquitto-client
  
 • Zapnuti spuštění po bootu

  /etc/init.d/mosquitto enable
  
 • Spustíme

  /etc/init.d/mosquitto start
  
 • Test

  mosquitto_pub -t 'hello' -m 'world'
  

  Pokud brouker neběží dostanem hlášku Error: Connection refused, zkute znovu spustit, případně onidtalovat a znovu naintalovat.

Gateway mezi USB serial a MQTT brokerem

 • Závislosti

  opkg install python3 python3-pip
  
 • Gateway

  pip3 install bc-gateway
  
 • Test funkčnosti

  bc-gateway --help
  
 • Spuštení bc-gateway jako služby

  • Stažení základní konfigurace pro bc-gateway ve formátu pro uci

   wget "https://raw.githubusercontent.com/bigclownlabs/bch-usb-gateway/master/turris/bc-gateway.conf" -O /etc/config/bc-gateway
   
  • Stažení init souboru

   wget "https://raw.githubusercontent.com/bigclownlabs/bch-usb-gateway/master/turris/bc-gateway.init" -O /etc/init.d/bc-gateway
   
  • Zapnuti spuštění po bootu

   /etc/init.d/bc-gateway enable
   
  • Spustíme

   /etc/init.d/bc-gateway start
   
 • Připojíme usb gateway, nebo usb dongle a zobrazíme si zprávy v mqtt

  mosquitto_sub -v -t '#'
  

results matching ""

  No results matching ""