Turris Omnia LXC

Vytvoření kontejneru přes SSH

 • Připoj se na SSH routeru:

 • Doinstaluj si ovladač pro USB serial:

  opkg update && opkg install kmod-usb-acm
  
 • Tímto příkazem zahájíš vytváření kontejneru s názvem test:

  lxc-create -t download -n test
  
 • Pro Ubuntu Xenial postupně vypň:

  Distribution: Ubuntu
  Release: Xenial
  Architecture: armv7l
  
 • Zda byl opravdu vytvořen se můžeš přesvědčit takto:

  lxc-ls
  
 • Tímto příkazem vložíš do konfigurace kontejneru jménem test mount point na /dev/ttyACM0, pod kterým se hlásí naše USB:

  echo -e "
  lxc.autodev = 1
  lxc.group = onboot
  lxc.start.auto = 1
  lxc.start.delay = 30
  lxc.cgroup.devices.allow = c 166:* rwm
  lxc.mount.entry = /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,create=file 0 0" >> /srv/lxc/test/config
  
 • Nastartuj kontejner:

  lxc-start --name test
  
 • Seznam spuštěných kontejnerů:

  lxc-ls --active
  
 • Informace o kontejneru včetně IP adresy:

  lxc-info --name test
  
 • Pokud chceš aby kontejner startoval i po restartu routru:

  echo -e "
  config container
    option name test
    option timeout 30
  " >> /etc/config/lxc-auto
  

  echo -e "\nconfig container\n\toption name test\n\toption timeout 30\n" >> /etc/config/lxc-auto

 • Připoj se na kontejner:

  lxc-attach --name test
  

Konfigurace kontejneru

 • Oprava locales:

  sudo sh -c "echo LC_ALL=C >> /etc/default/locale"
  
 • Mít aktuální systém je blaho, tak šup šup:

  apt update && apt upgrade -y
  

Instalace SSH serveru

 • Lézt na SSH přes root není moc cool, tedy vytvoř si nového uživatele:

  adduser karel
  
 • Přidej se do skupiny sudo:

  usermod -aG sudo karel
  
 • Nainstaluj SSH server:

  apt install openssh-server
  
 • Nyní by ses měl být schopen připojit přes SSH:

 • Odpojíš se pomocí:

  exit
  

results matching ""

  No results matching ""