Raspberry Pi - Instalace

Pokud už máš své Raspberry Pi a na něm běží Raspbian, pak přeskoč na Instalace BigClown balíčků na existující systém kde se dozvíš, jak nainstalovat BigClown balíčky na existující systém.

Tento návod tě krok za krokem provede instalací Raspberry Pi. Návod byl otestován na Raspberry Pi 3 (Model B), ale měl by fungovat i pro Raspberry Pi 2.

Budeme instalovat BigClown verzi Raspbianu - oficiální a nejpopulárnější distribuci Linuxu pro Raspberry Pi.

Požadavky

 • Raspberry Pi 3 (Model B)
 • Minimálně 4 GB MicroSD card
 • MicroSD čtečka karet
 • Ethernetový kabel
 • Desktopový PC nebo notebook
 • Router (nebo LAN switch) s nastaveným DHCP serverem
 • Jeden z těchto operačních systémů:
  • Windows 7, 8.x, 10 (32-bit nebo 64-bit verze)
  • macOS (otestována verze 10.12.1)
  • Linux (otestováno na Ubuntu 16.04 LTS)

Příprava MicroSD karty

 1. Vlož MicroSD kartu do MicroSD čtečky karet.

 2. Stáhni si aktuální verzi BigClown Raspbian image z https://github.com/bigclownlabs/bc-raspbian/releases.

Návod pro Windows

 1. Rozbal si stažený image.

  Můžeš pro to použít 7-Zip.

 2. Zapiš bc-raspbian-v1.0.1-armhf-rpi.img na MicroSD kartu.

  Můžeš pro to použít Win32 Disk Imager.

  Win32 Disk Imager musí běžet s právy správce.

Návod pro macOS

 1. Otevři si Terminal a přejdi do složky stahování, např.:

  cd ~/Downloads
  
 2. Rozbal stažený image:

  unzip bc-raspbian-v1.0.1-armhf-rpi.zip
  
 3. Vlož MicroSD kartu do svého Macu a najdi identifikátor disku (může to být /dev/diskX):

  diskutil list
  
 4. Musíš odpojit disk (nahraď X správným identifikátorem):

  diskutil unmountDisk /dev/diskX
  
 5. Zapiš image na MicroSD kartu (nahraď X správným identifikátorem):

  sudo dd if=bc-raspbian-v1.0.1-armhf-rpi.img of=/dev/rdiskX bs=1m
  

  “sudo” znamená že proces začne s oprávněním správce a může vyžadovat zadání tvého hesla (pokud máš práva správce).

  Info Bude to chvíli trvat. Tip Pokud se objeví hláška “permission denied”, ujisti se, že tvá MicroSD karta není chráněna proti zápisu (např. adaptérem SD karty).

 6. Vysuň kartu (nahraď X správným identifikátorem):

  diskutil eject /dev/diskX
  

Návod pro Linux

 1. Otevři si Terminal a přejdi do složky stahování, např.:

  cd ~/Downloads
  
 2. Rozbal stažený image:

  unzip bc-raspbian-v1.0.1-armhf-rpi.zip
  
 3. Vlož MicroSD kartu do svého PC a najdi identifikátor disku (bude to /dev/diskX):

  lsblk
  
 4. Musíš odpojit všechny diskové oddíly (nahraď X správným identifikátorem):

  sudo umount /dev/sdX?
  

  “sudo” znamená že proces začne s oprávněním správce a může vyžadovat zadání tvého hesla (pokud máš práva správce).

 5. Zapiš image na MicroSD kartu (nahraď X správným identifikátorem):

  sudo dd if=bc-raspbian-v1.0.1-armhf-rpi.img of=/dev/sdX bs=1M status=progress
  

  Bude to chvíli trvat.

  Tip Pokud se objeví hláška “permission denied”, ujisti se, že tvá MicroSD karta není chráněna proti zápisu (např. adaptérem SD karty).

 6. Vysuň kartu (nahraď X správným identifikátorem):

  eject /dev/sdX
  

Nastartuj Raspberry Pi

 1. Vlož MicroSD kartu do Raspberry Pi.

 2. Připoj Ethernet kabel k Raspberry Pi.

 3. Připoj USB napájecí adaptér k Raspberry Pi.

Připojení k Raspberry Pi

V dalším kroku se připojíme k Raspberry Pi přes SSH terminál.

Můžeš se k němu připojit dvěmi způsoby:

 1. Použitím IP adresy (musíš si zjistit jakou adresu přidělil DHCP server tvému Raspberry Pi).

 2. Použitím zeroconf mechanismu skrze přístup k hub.local hostu (tento způsob by měl být funkční pro všechny typy PC).

Návod pro Windows

 1. Stáhni si PuTTY.

 2. Otevři PuTTY a SSH relaci:

  • Použij hostname: hub.local nebo IP adresu Raspberry Pi

  • Zadej login: pi

  • Zadej heslo: raspberry

Postup pro macOS a Linux

 1. Otevři si Terminal a připoj se k Raspberry Pi:

  1. Použij IP adresu:

   ssh pi@(IP adresa Raspberry Pi)
   
  2. nebo použij zeroconf název:

   ssh pi@hub.local
   
  3. Zadej heslo: raspberry

Proveď update tvé instalace

V případě prvního připojení NEZAPOMEŇ ZMĚNIT DEFAULTNÍ HESLO. Můžeš to provést následujícím příkazem:

passwd

Z bezpečnostních důvodů a pro zajištění stability je důležité mít systém aktuální.

Pro update systému použij tento příkaz:

sudo apt update && sudo apt upgrade

Rozdíly oproti oficiálnímu Raspbianu

Poč jsme vůbec vytvořili vlastní implementaci Raspbian distribuce? Chtěli jsme ti usnadnit proces instalace a zautomatizovat některé naše věci (pro automatizaci používáme Travis CI).

Toto je stručný výpis změn:

 • Hostname je hub místo raspberrypi.

 • Timezone je nastavena na Europe/Prague.

 • Následující repozitáře byly doplněny do APT zdrojů:

 • Nainstalované balíčky:

  • mosquitto
  • mosquitto-clients
  • docker
  • htop
  • git
  • python3.4
  • python3-paho-mqtt
  • python3-venv
  • python3-pip
  • bc-common
  • bc-gateway
  • bc-workroom-led-strip
  • bc-workroom-blynk

Instalace BigClown balíčků na existující systém

Tento postup použij pouze pokud máš vlastní Raspberry Pi a na něm běžící Raspbian distribuci a pokud jsi vynechal všechny předcházející kroky.

 1. Připoj se k SSH terminálu.

 2. Nainstaluj závislosti:

  sudo apt install apt-transport-https wget
  
 3. Přidej BigClown APT repositáře do seznamu zdrojů:

  sudo sh -c 'echo "deb https://repo.bigclown.com/debian jessie main" >/etc/apt/sources.list.d/bigclown.list'
  
 4. Přidej APT PGP klíč:

  wget https://repo.bigclown.com/debian/pubkey.gpg -O - | sudo apt-key add -
  
 5. Proveď update tvé instalace:

  sudo apt update && sudo apt upgrade
  
 6. Nyní si můžeš jednotlivě nainstalovat balíčky:

  • Základní balíček pro Smart LED Strip (Workroom) projekt (hardware interface):

   sudo apt install bc-workroom-gateway
   
  • LED strip plugin pro Smart LED Strip (Workroom) projekt:

   sudo apt install bc-workroom-led-strip
   
  • Blynk plugin pro Smart LED Strip (Workroom) projekt:

   sudo apt install bc-workroom-blynk
   

Připojení Raspberry Pi 3 na WiFi

S verzí Raspberry Pi 3 přibyla možnost připojení k WiFi síti.

Pro editaci nastavení připojení k WiFi síti použij příkaz:

sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

Do tohoto souboru ulož následující strukturu:

network={
  ssid="jméno_WiFi_sítě"
  psk="heslo_pro_WiFi"
}

Po uložení (Ctrl+X), potvrzení (y) a Enter se obsah uloží a restartuj Raspberry Pi:

sudo reboot

results matching ""

  No results matching ""