Mosquitto - MQTT Broker

Základy MQTT

 • MQTT je otevřený, jednoduchý a nenáročný protokol pro předávání zpráv mezi klienty prostřednictvím centrálního bodu - brokeru.

 • Každá zpráva sestává z tématu (topic) a obsahu (payload).

 • Témata popisují kategorii zprávy.

 • Témata používají stromovou strukturu - jednotlivé úrovně jsou odděleny symbolem /.

 • Vzorové příklady témat: ložnice/teplota nebo kuchyně/světlo/zapnuto.

 • MQTT server se nazývá broker a klienti můžou publikovat (publish) zprávy a přihlásit (subscribe) se k různým tématům.

 • Funkcí MQTT serveru je doručovat zprávy od publisherů k subscriberům.

 • U subscribe témat se může použít symbol + pro přihlášení k odběru zpráv jedné úrovně a symbol # pro přihlášení k následujícím úrovním.

  Symbol # se může použít pouze na konci přihlášeného tématu.

  Klikni tady pro více informací o tématech

Instalace MQTT Brokera

BigClown používá open-source brokera Mosquitto.

Pro Ubuntu/Debian/Raspbian si nainstaluješ Mosquitto server tímto příkazem:

sudo apt install mosquitto

Také si můžeš nainstalovat mosquitto-clients balíček, pokud budeš chtít pracovat se zprávami v terminálu:

sudo apt install mosquitto-clients

Používání Mosquitto klienta

Pro přihlášení ke všem zprávám použij příkaz mosquitto_sub:

mosquitto_sub -v -t '#'

Pro publikování zprávy použij příkaz mosquitto_pub:

mosquitto_pub -t 'kitchen/light/set' -m '{"state": true}'

Tímto příkazem můžeš publikovat zprávu bez obsahu (null):

mosquitto_pub -t 'kitchen/light/set' -n

Nastavení Mosquitto

Nastavení Mosquitto můžeš měnit v konfiguračním souboru /etc/mosquitto/mosquitto.conf.

Přemostění Mosquitto brokerů

Přemostění dvou MQTT brokerů je užitečné pokud máš svůj lokální MQTT server za NATem a chceš publikovat zprávy z internetu. Můžeš si vytvořit veřejný MQTT server (například na AWS serveru), který můžeš přemostit se svým domácím MQTT serverem. V tomto případě se tvůj lokální server bude připojovat k tvému veřejnému na AWS.

Pro přemostění si nastav svůj lokální server příkazy níže.

# Bridge to AWS
connection aws
address your.server.com

# Optional password, you should also use TLS to protect credentials
remote_username root
remote_password root

#topic <topic> [[[out | in | both] qos-level] local-prefix remote-prefix]
topic # in 0 home/# remote/#

Příkaz tématu se přihlásí ke všem tématům (#) na vzdáleném serveru pod remote/# a bude je všechny publikovat na lokálním serveru pod home/#.

 • Parametr in popisuje směr a nula 0 znamená žádná QoS.

GUI nástroj pro MQTT zprávy

Pro debugování a diagnostiku můžeš použít nástroj s grafickým uživatelským rozhraním - Eclipse Paho mqtt-spy.

Tento nástroj vyžaduje instalaci JRE 8 na hostovaném stroji.

Po instalaci zadej IP adresu tvého MQTT brokeru a přihlaš se k tématům nebo začni publikovat zprávy.

Tento nástroj podporuje přihlašovací skripty psané v JavaScriptu. Tímto si můžeš zautomatizovat tvé úlohy.

results matching ""

  No results matching ""