Konektory & Signály

V našem systému klademe důraz na hardwarovou modularitu a znovupoužitelnost. Proto jsme zvolili pro systém propojování našich komponent dobře známý a hojně používaný standard konektorů s 2.54 mm (0.1 palce) roztečí.

Náš systém konektorů pak sestává ze dvou typů komponent - pinů and dutinek.

A abychom zajistili kompatabilitu mezi různými hardwarovými komponenty, tak jsme přišli se dvěma našimi standardy - elektromechanickými formáty - Module a Tag.

Formát Module

Formát Module je definován:

 • Mezerami a signály mezi dvěmi řadami 14pinových konektorů
 • Čtyřmi montážními otvory a jejich průměrem
 • Pozicí zaslepené dutinky a vynechaného pinu na konektorech bránící opačnému spojení modulů
 • Pozicí dutinek na horní čáasti modulů
 • Pozicí pinů na spodní části modulů
 • Doporučenou výškou DPS 55 mm
 • Doporučenou tloušťkou DPS 1.5 mm
 • Poloměrem zaoblených rohů 3.8 mm

Schéma Module

Signály Module

Zde je soupis základních periferií dostupných na konektoru modulu:

 • 18x GPIO channels (General Purpose Input/Output)
 • 5x ADC channels (Analog-to-Digital Converter)
 • 2x DAC channels (Digital-to-Analog Converter)
 • 3x UART channels (Universal Asynchronous Receiver Transmitter)
 • 2x I²C bus (Inter-Integrated Circuit)
 • 1x SPI bus (Serial Peripheral Interface)

Následující tabulka definuje přiřazení signálů na konektoru modulu:

Signal Popis
1 P0 GPIO channel 0
A0 ADC channel 0
TXD0 UART channel 0 - TXD signal
2 P1 GPIO channel 1
A1 ADC channel 1
RXD0 UART channel 0 - RXD signal
3 P2 GPIO channel 2
A2 ADC channel 2
TXD1 UART channel 1 - TXD signal
4 P3 GPIO channel 3
A3 ADC channel 3
RXD1 UART channel 1 - RXD signal
5 P4 GPIO channel 4
A4 ADC channel 4
DAC0 DAC channel 0
6 P5 GPIO channel 5
A5 ADC channel 5
DAC1 DAC channel 1
7 P6 GPIO channel 6
RTS1 UART channel 1 - RTS signal
8 P7 GPIO channel 7
CTS1 UART channel 1 - CTS signal
9 P8 GPIO channel 8
10 P9 GPIO channel 9
11 RESET System reset
Also button "R" on Core Module
12 BOOT Boot mode
Also button "B" on Core Module
13 VDD_OFF From top side: VDD_OFF output
From bottom side: VDD_OFF input
14 BAT_OFF Battery disconnect signal
15 GND System GND (ground)
16 VDD System VDD (positive rail)
17 SCL0 I²C bus 0 - SCL signal
18 SDA0 I²C bus 0 - SDA signal
19 INT System interrupt signal
20 System interrupt signal
21 P10/RXD2 UART channel 2 - RXD signal
22 P11/TXD2 UART channel 2 - TXD signal
23 P12/MISO SPI bus - MISO signal
24 P13/MOSI SPI bus - MOSI signal
25 P14/SCLK SPI bus - SCLK signal
26 P15/CS SPI bus - CS signal
27 P16/SCL1 I²C bus 1 - SCL signal
28 P17/SDA1 I²C bus 1 - SDA signal

Formát Tag

Primárním cílem formátu Tag je poskytnout výstup signálu pro I²C periferie v kompaktním formát. Může to být cokoliv I²C-related - např. sensory, paměti, RTC ad.

Formát Tag je definován:

 • Signály na 5pinovém konektoru
 • Tvarem DPS v podobě písmena "D"
 • Mechanickými rozměry 16 x 16 mm.
 • Doporučenou tloušťkou DPS 1.5 mm.
 • Poloměrem zaoblených rohů 3.8 mm.

Schéma Tagu

Signály Tagu

Následující tabulka definuje signály přiřazené na konketoru Tagu:

Signal Popis
1 GND System GND (ground)
2 VDD System VDD (positive rail)
3 SCL I²C bus - SCL signal
4 SDA I²C bus - SDA signal
5 INT System interrupt signal

results matching ""

  No results matching ""