Grafana + InfluxDB

Instalace

Návod je pro distribuci Debian a Raspbian Jessie a Ubuntu Xenial.

Testováno na:

 • Raspbian Jessie na Raspberry Pi 3
 • Ubuntu Xenial jako LXC kontejner na Turris Omnia

InfluxDB

 • Nainstaluj závislosti:

  sudo apt install apt-transport-https curl -y
  
 • Přidání klíče repozitáře:

  curl -sL https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
  
 • Přidání repozitáře:

  • Pro Debian (Raspbian) Jessie:
   echo "deb https://repos.influxdata.com/debian jessie stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
   
  • Pro Ubuntu Xenial:
   echo "deb https://repos.influxdata.com/ubuntu/ xenial stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
   
 • Proveď aktualizaci repozitářů a nainstaluj balíček:

  sudo apt update && sudo apt install influxdb
  
 • Spustíme:

  sudo systemctl start influxdb
  

  Pokud chceš administrovat InfluxDB přes http tak v /etc/influxdb/influxdb.conf odkomentuj a uprav enabled = true a bind-address = ":8083".

Grafana

 • Nainstaluj závislosti:

  sudo apt install adduser libfontconfig -y
  
 • Vyber si podle architektury:

  • Raspberry Pi a Omnia lxc

   • Stažení deb balíčku (ten ošklivý příkaz si najde poslední release) nebo si jej stáhněte ručně z: https://github.com/fg2it/grafana-on-raspberry/releases/latest

    wget $(wget "https://api.github.com/repos/fg2it/grafana-on-raspberry/releases/latest" -q -O - | grep browser_download_url | grep armhf.deb | head -n 1 | cut -d '"' -f 4) -O grafana.deb
    
   • Instalace

    sudo dpkg -i grafana.deb
    
  • x86-64

   • Přidání klíče repozitáře:
    curl -sL https://packagecloud.io/gpg.key | sudo apt-key add -
    
   • Přidání repozitáře:
    echo "deb https://packagecloud.io/grafana/stable/debian/ jessie main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
    
   • Proveď aktualizaci repozitářů a nainstaluj balíček:
    sudo apt update && sudo apt install grafana -y
    
 • Znovu načti konfiguraci systemd:

  sudo systemctl daemon-reload
  
 • Povol spuštění Grafana po bootu:

  sudo systemctl enable grafana-server
  
 • Spustíme Grafana server:

  sudo systemctl start grafana-server
  

MQTT brouker

Existuje jich víc - my používáme Mosquitto:

sudo apt install mosquitto mosquitto-clients -y

Gateway mezi USB serial a MQTT brokerem

 • Nainstaluj závislosti:

  sudo apt install apt-transport-https curl -y
  
 • Přidání klíče repozitáře:

  curl -sL https://repo.bigclown.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
  
 • Přidání repozitáře:

  echo "deb https://repo.bigclown.com/debian jessie main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/bigclown.list
  
 • Proveď aktualizaci repozitářů a nainstaluj balíček:

  sudo apt update && sudo apt install bc-gateway
  
 • Pokud nedošlo ke zpuštění po instalaci spustíme, nebo připojíme a odpojíme usb:

  sudo systemctl start bc-gateway.service
  

Gateway mezi MQTT a InfluxDB

 • Vytvoření databáze jménem node v InfluxDB:

  curl --data "q=CREATE+DATABASE+%22node%22&db=_internal" http://localhost:8086/query
  
 • Nainstaluj závislosti:

  sudo -H pip3 install influxdb
  
 • Stažení Gateway z GitHubu:

  sudo wget "https://raw.githubusercontent.com/bigclownlabs/bcp-climate-station/master/hub/mqtt_to_influxdb.py" -O /usr/bin/mqtt_to_influxdb
  
 • Stažení a úprava konfiguračního souboru pro systemd:

  sudo sh -c "curl -sL https://raw.githubusercontent.com/bigclownlabs/bcp-climate-station/master/hub/mqtt_to_influxdb.service | sed -e 's/User=bigclown/User=root/' > /etc/systemd/system/mqtt_to_influxdb.service"
  
 • Povolíme spuštění:

  sudo chmod +x /usr/bin/mqtt_to_influxdb
  
 • Znovu načti konfiguraci systemd:

  sudo systemctl daemon-reload
  
 • Zapnuti spuštění Grafana po bootu:

  sudo systemctl enable mqtt_to_influxdb.service
  
 • Spustíme Grafana server:

  sudo systemctl start mqtt_to_influxdb.service
  

Nastavení Grafana

 • Připoj se na Grafana http://:3000 Uživatel admin a heslo admin

 • Vytvoření datasource:

  • Klikneme na Add data source a vyplníme následující hodnoty:

  • Klikneme na Add, Grafana se pokusí připojit na InfluxDB - úspěch oznámí takovouto hláškou Data source is working.

 • Import dashboardu:

  • Vlevo nahoře klikneme na ikonku Grafany, vybereme Dashboard a Import.

  • Stáhněte si do počítače soubor s dashboardem. files/grafana-dashboard-wireles-set.json

  • Vybereme možnost Upload .json File a vybereme stažený JSON file, teď už jen zvolíme node ze seznamu dostupných datasource - to je ten, který jsme si před chvílí vytvořili.

  • A klikneme na Import.

  • Nyní bys měl vidět naměřené hodnoty.

results matching ""

  No results matching ""