Jednoduché programování domácí automatizace

O čem projekt je a co ti přinese

Dlouhou dobu jsem snil o tom, že si postavím vlastní automatizaci. Ale ten hardware... Já prostě raději programuji a integruji. Takže bylo super, když se objevilo Arduino, esp8266 a vše okolo.

No a teď s BigClownem to je ještě lepší, protože řeší věci v Arduinu neřešené - zajišťuje aby mi jednotky běžely na baterky nějakou rozumnou dobu a aby byla komunikace a vlastně celý systém bezpečný. Funkčnost systému a závislosti se řeší pomocí skriptů v Pythonu nebo Node.js.

Proto jsem připravil tento projekt, který ti pomůže pochopit způsob vytváření těchto skriptů. A pokud se nechceš trápit psaním, tak ti ukážu bezva nástroj NodeRED, který si kód píše sám.

Ukáži ti, jak:

 • Pythonem při překročení nastavené meze rozsvítíme LEDku na Core Module
 • Pes Node RED tweetovat teplotu a vlhkost z bezdrátového čidla
 • Rozblikáme LEDku v případě, když někde ve světě prší
 • Pomocí pluginu do Node RED si zobrazíme měřená data

Jak na to...

Kup si zvýhodněný Basic Wireless Set

Poskládej si jednotky Base a Remote

Zprovozni si Raspberry Pi

Můžeš použít předpřipravené BigClown Raspberry Pi, nebo použij své, pokud na něm máš Raspbian Jessie.

Předpřipravené Raspberry Pi

Mělo by ti stačit ho aktualizovat a nainstalovat Node-RED těmito příkazy:

sudo apt update && sudo apt upgrade sudo npm install -g node-red

Vlastní Raspberry Pi

 • Přidej si repozitář BigClown
 • Nainstaluj si aktuální verzi node.js pomocí těchto příkazů

  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -

  sudo apt install -y nodejs

 • Nainstaluj si Node-RED sudo npm install -g node-red

 • Nainstaluj si MQTT broker sudo apt install mosquitto mosquitto-clients
 • Nainstaluj si gateway sloužící pro komunikaci mezi MQTT a jednotkou

  sudo apt install bc-workroom-gateway

Připoj se na Raspberry Pi.

Firmware

Je dobré mít vždy vše aktuální, takže si zaktualizujeme firmware, můžeš k tomu použít vlastní počítač pak postupuj dle návodu zde, nebo k tomu využít Raspberry jako já.

Aktualizace přes Raspberry Pi

 • Nainstaluj si nástroj pro aktualizaci

  sudo apt install dfu-util

 • Stáhni si aktuální firmware

  • přímo z repozitáře https://github.com/bigclownlabs/bcp-wireless-circus/releases/latest jsou to soubory firmware-remote.bin a firmware-base.bin

  • nebo pomocí těchto příkazů

   wget $(wget "https://api.github.com/repos/bigclownlabs/bcp-wireless-circus/releases/latest" -q -O - | grep browser_download_url | grep base.bin | head -n 1 | cut -d '"' -f 4)

   wget $(wget "https://api.github.com/repos/bigclownlabs/bcp-wireless-circus/releases/latest" -q -O - | grep browser_download_url | grep remote.bin | head -n 1 | cut -d '"' -f 4)

 • Přečti si co je dfu mód zde

 • Připoj jednotku Remote, přepni jí do dfu módu a nahraj nový firmware

  sudo dfu-util -s 0x08000000:leave -d 0483:df11 -a 0 -D firmware-remote.bin

 • Proveď to stejné s Base jednotkou

  sudo dfu-util -s 0x08000000:leave -d 0483:df11 -a 0 -D firmware-base.bin

Párování Base s Remote

 • Podrž pravé tlačítko na Base dokud nezačne dioda blikat
 • Podrž pravé tlačítko na Remote dokud nezačne dioda blikat
 • Zkoušej klikat na tlačítko Remote jednotky a na Base jednotce by měla podle toho svítit či nesvítit dioda

Pošli si a přijmi pár testovacích zpráv

Rozsvícení diody

mosquitto_pub -t "nodes/base/light/-/set" -m '{"state": true}'

Zhasnutí diody

mosquitto_pub -t "nodes/base/light/-/set" -m '{"state": false}'

Zachycení zpráv z Remote jednotky

mosquitto_sub -v -t 'nodes/remote/#'

Chce to chvilku trpělivosti data chodí jednou za 30s až dorazí uvidíš něco jako nodes/remote/thermometer/i2c0-49 {"temperature": [24.18, "\u2103"]}

nodes/remote/humidity-sensor/i2c0-40 {"relative-humidity": [32.0, "%"]}

Pokud ses dostal až sem, tak vše funguje jak má a můžeme se posunout k zajímavějším úlohám.

Napiš si v Pythonu jednoduchý skript

Napiš si v Pythonu skript, který přijme přes MQTT data z bezdrátového čidla teploty a vlhkosti a rozsvítí LEDku, když jedna z hodnot přeleze nastavenou mez.

#!/usr/bin/env python3
import json
import paho.mqtt.client as mqtt

def on_connect(client, userdata, flags, rc):
  print('Connected to MQTT broker (code %s)', rc)

  for topic in ('nodes/remote/thermometer/i2c0-49', 'nodes/remote/humidity-sensor/i2c0-40'):
    print('subscribe %s', topic)
    client.subscribe(topic)

def on_message(client, userdata, msg):
  payload = json.loads(msg.payload.decode('utf-8'))

  print(msg.topic, payload)

  if msg.topic == 'nodes/remote/thermometer/i2c0-49':
    userdata['temperature'] = payload['temperature'][0]

  if msg.topic == 'nodes/remote/humidity-sensor/i2c0-40':
    userdata['relative-humidity'] = payload['relative-humidity'][0]

  state = False
  if userdata['temperature'] > 20 or userdata['relative-humidity'] > 30:
    state = True

  client.publish('nodes/base/light/-/set', json.dumps({'state': state}))

def main():
  userdata = {'temperature': 0, 'relative-humidity': 0}
  client = mqtt.Client(userdata = userdata)
  client.on_connect = on_connect
  client.on_message = on_message

  client.connect('localhost', keepalive=10)

  client.loop_forever()


if __name__ == '__main__':
  main()

Pomocí Node-RED zatvítuj teplotu a vlhkost

 1. Spusť si Node-RED příkazem node-red-pi

 2. V prohlížeči si otevři novou záložku a zadej URL http://ip-tveho-raspberry:1880

 3. Vpravo nahoře klikni na menu > import > clipboard a vlož následující text:

 [{"id":"92298281.d0ca5","type":"tab","label":"Twitter(Teplota a vlhkost)"},{"id":"2d1d3d32.b2d7d2","type":"mqtt in","z":"92298281.d0ca5","name":"thermometer","topic":"nodes/remote/thermometer/+","qos":"2","broker":"fc8241ff.e69d68","x":110,"y":100,"wires":[["65e5412e.ef424"]]},{"id":"2d5a3b21.61043c","type":"function","z":"92298281.d0ca5","name":"text","func":"var text = \"Kancelář\";\n\nif (msg.payload[\"temperature\"]) {\n  text += \" teplota: \" + \n  msg.payload[\"temperature\"][0] + \n  msg.payload[\"temperature\"][1] ;\n}\n\nif (msg.payload[\"relative-humidity\"]) {\n  text += \" vlhkost: \" +\n  msg.payload[\"relative-humidity\"][0] +\n  msg.payload[\"relative-humidity\"][1];\n}\n\nmsg.payload = text;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":790,"y":160,"wires":[["8ec0d340.85b338","557fae8c.a8c028"]]},{"id":"8ec0d340.85b338","type":"debug","z":"92298281.d0ca5","name":"","active":true,"console":"false","complete":"true","x":970,"y":220,"wires":[]},{"id":"557fae8c.a8c028","type":"twitter out","z":"92298281.d0ca5","twitter":"","name":"Tweet","x":970,"y":160,"wires":[]},{"id":"742fb418.b09dfc","type":"join","z":"92298281.d0ca5","name":"","mode":"custom","build":"merged","property":"payload","propertyType":"msg","key":"topic","joiner":"\\n","timeout":"5","count":"2","x":450,"y":160,"wires":[["17ff364d.4d7c82"]]},{"id":"2448519.8315d2e","type":"mqtt in","z":"92298281.d0ca5","name":"humidity-sensor","topic":"nodes/remote/humidity-sensor/+","qos":"2","broker":"fc8241ff.e69d68","x":100,"y":240,"wires":[["221f12cf.db5476"]]},{"id":"65e5412e.ef424","type":"json","z":"92298281.d0ca5","name":"","x":250,"y":100,"wires":[["742fb418.b09dfc"]]},{"id":"221f12cf.db5476","type":"json","z":"92298281.d0ca5","name":"","x":250,"y":240,"wires":[["742fb418.b09dfc"]]},{"id":"17ff364d.4d7c82","type":"delay","z":"92298281.d0ca5","name":"","pauseType":"rate","timeout":"5","timeoutUnits":"seconds","rate":"1","nbRateUnits":"15","rateUnits":"minute","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":true,"x":620,"y":160,"wires":[["2d5a3b21.61043c"]]},{"id":"fc8241ff.e69d68","type":"mqtt-broker","z":"","broker":"localhost","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"compatmode":true,"keepalive":"30","cleansession":true,"willTopic":"","willQos":"0","willPayload":"","birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":""}]

Tímto jsi naimportoval flow, který každých 5 minut tvítne zprávu o teplotě a vlhkosti.

Pomocí Node-RED si graficky zobraz naměřená data

 • Doinstaluj si sudo npm install -g node-red-dashboard

 • Vpravo nahoře klikni na menu > import > clipboard, překliknout na new flow a vlož následující text:

 [{"id":"bf61818.514e18","type":"tab","label":"Dashboard"},{"id":"7780645a.781c7c","type":"function","z":"bf61818.514e18","name":"relative-humidity","func":"msg.payload = JSON.parse(msg.payload);\nif (!msg.payload[\"relative-humidity\"]) return;\nmsg.payload = msg.payload[\"relative-humidity\"][0]\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":360,"y":180,"wires":[["896677e1.a84758","b694a808.9b52c8"]]},{"id":"d53acce4.4ace7","type":"function","z":"bf61818.514e18","name":"temperature","func":"msg.payload = JSON.parse(msg.payload);\nif (!msg.payload[\"temperature\"]) return;\nmsg.payload = msg.payload[\"temperature\"][0]\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":350,"y":100,"wires":[["10af774.8dcfd89","b6839d20.1df83"]]},{"id":"896677e1.a84758","type":"ui_gauge","z":"bf61818.514e18","name":"","group":"3f3e3327.0ae45c","order":0,"width":0,"height":0,"gtype":"gage","title":"","label":"%","format":"{{value | number:1}}","min":0,"max":"100","colors":["#00b500","#e6e600","#ca3838"],"seg1":"","seg2":"","x":650,"y":160,"wires":[]},{"id":"b694a808.9b52c8","type":"ui_chart","z":"bf61818.514e18","name":"","group":"3f3e3327.0ae45c","order":0,"width":0,"height":0,"label":"","chartType":"line","legend":"false","xformat":"HH:mm:ss","interpolate":"linear","nodata":"","ymin":"1","ymax":"100","removeOlder":1,"removeOlderPoints":"","removeOlderUnit":"604800","cutout":0,"colors":["#1f77b4","#aec7e8","#ff7f0e","#2ca02c","#98df8a","#d62728","#ff9896","#9467bd","#c5b0d5"],"x":650,"y":200,"wires":[[],[]]},{"id":"10af774.8dcfd89","type":"ui_gauge","z":"bf61818.514e18","name":"","group":"b1223209.74611","order":0,"width":0,"height":0,"gtype":"donut","title":"","label":"units","format":"{{value | number:1}}","min":"-20","max":"100","colors":["#00b500","#e6e600","#ca3838"],"seg1":"","seg2":"","x":650,"y":80,"wires":[]},{"id":"b6839d20.1df83","type":"ui_chart","z":"bf61818.514e18","name":"","group":"b1223209.74611","order":0,"width":0,"height":0,"label":"","chartType":"line","legend":"false","xformat":"HH:mm:ss","interpolate":"linear","nodata":"","ymin":"","ymax":"","removeOlder":1,"removeOlderPoints":"","removeOlderUnit":"604800","cutout":0,"colors":["#1f77b4","#aec7e8","#ff7f0e","#2ca02c","#98df8a","#d62728","#ff9896","#9467bd","#c5b0d5"],"x":650,"y":120,"wires":[[],[]]},{"id":"79fb247a.ce95ac","type":"mqtt in","z":"bf61818.514e18","name":"thermometer","topic":"nodes/remote/thermometer/+","qos":"2","broker":"3bb67a6c.879b46","x":110,"y":100,"wires":[["d53acce4.4ace7"]]},{"id":"69fae82.5f8de18","type":"mqtt in","z":"bf61818.514e18","name":"humidity-sensor","topic":"nodes/remote/humidity-sensor/+","qos":"2","broker":"3bb67a6c.879b46","x":120,"y":180,"wires":[["7780645a.781c7c"]]},{"id":"345824c8.11f23c","type":"mqtt in","z":"bf61818.514e18","name":"led","topic":"nodes/base/light/-","qos":"2","broker":"3bb67a6c.879b46","x":90,"y":260,"wires":[["e8b334f5.55d908"]]},{"id":"e8b334f5.55d908","type":"function","z":"bf61818.514e18","name":"state","func":"msg.payload = JSON.parse(msg.payload)[\"state\"];\nmsg.topic = \"nodes/base/light\";\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":330,"y":260,"wires":[["b4ebd801.96f088"]]},{"id":"b4ebd801.96f088","type":"ui_switch","z":"bf61818.514e18","name":"","label":"Led","group":"922c5818.f34ae8","order":0,"width":0,"height":0,"passthru":true,"decouple":"false","topic":"","style":"","onvalue":"true","onvalueType":"bool","onicon":"","oncolor":"","offvalue":"false","offvalueType":"bool","officon":"","offcolor":"","x":650,"y":240,"wires":[["1497df6f.1f5601"]]},{"id":"1497df6f.1f5601","type":"function","z":"bf61818.514e18","name":"{state: msg.payload}","func":"msg.payload = {state: msg.payload}\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":900,"y":260,"wires":[["bc54b999.318ff8"]]},{"id":"bc54b999.318ff8","type":"mqtt out","z":"bf61818.514e18","name":"led set","topic":"nodes/base/light/-/set","qos":"","retain":"","broker":"3bb67a6c.879b46","x":1130,"y":260,"wires":[]},{"id":"3f3e3327.0ae45c","type":"ui_group","z":"","name":"Vlhkost","tab":"10ab5edc.069241","order":1,"disp":true,"width":"6"},{"id":"b1223209.74611","type":"ui_group","z":"","name":"Teplota","tab":"10ab5edc.069241","order":2,"disp":true,"width":"6"},{"id":"3bb67a6c.879b46","type":"mqtt-broker","z":"","broker":"localhost","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"compatmode":true,"keepalive":"30","cleansession":true,"willTopic":"","willQos":"0","willPayload":"","birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":""},{"id":"922c5818.f34ae8","type":"ui_group","z":"","name":"Base","tab":"10ab5edc.069241","order":3,"disp":true,"width":"6"},{"id":"10ab5edc.069241","type":"ui_tab","z":"","name":"Kancl","icon":"dashboard"}]

Pomocí Node-RED zablikáme LEDkou, pokud začne v Londýně pršet a zároveň si informaci o počasí zobrazíme do ui

Možná je to trochu mimo, ale ukazuje to na nekonečné možnosti dnešní domácí automatizace :-)

 • Doinstaluj si openweathermap sudo npm install -g node-red-node-openweathermap

 • Zaregistruj se na https://openweathermap.org/appid a získej api key, který vlož do komponenty openweathermap, nastav město na London a zemi na GB

 • Vpravo nahoře klikni na menu > import > clipboard, překliknout na new flow a vlož následující text:

 [{"id":"e72e5e5c.0d2bc","type":"tab","label":"Počasí"},{"id":"2bc6a772.07e128","type":"openweathermap in","z":"e72e5e5c.0d2bc","name":"","lon":"","lat":"","city":"London","country":"UK","language":"en","x":180,"y":120,"wires":[["40be2a63.8a72f4","d5f0d2ef.066ea","5ab2a431.0d3c6c"]]},{"id":"40be2a63.8a72f4","type":"function","z":"e72e5e5c.0d2bc","name":"prsi?","func":"return {topic:\"prsi\", \npayload: msg.payload.weather == \"Rain\"};","outputs":1,"noerr":0,"x":510,"y":220,"wires":[["d5f0d2ef.066ea","4a53c279.bb0ffc","fc86f110.87b1f"]]},{"id":"d5f0d2ef.066ea","type":"debug","z":"e72e5e5c.0d2bc","name":"","active":true,"console":"false","complete":"true","x":750,"y":200,"wires":[]},{"id":"5ab2a431.0d3c6c","type":"ui_template","z":"e72e5e5c.0d2bc","group":"5c9f8529.e22d0c","name":"widget na ui","order":0,"width":"6","height":"3","format":"<div>\n  <img ng-src=\"http://openweathermap.org/img/w/{{msg.data.weather[0].icon}}.png\" />\n  {{msg.payload.description}}\n</div>\n","storeOutMessages":true,"fwdInMessages":true,"x":770,"y":40,"wires":[[]]},{"id":"4a53c279.bb0ffc","type":"ui_switch","z":"e72e5e5c.0d2bc","name":"","label":"prší ?","group":"5c9f8529.e22d0c","order":0,"width":0,"height":0,"passthru":true,"topic":"","style":"","onvalue":"true","onvalueType":"bool","onicon":"","oncolor":"","offvalue":"false","offvalueType":"bool","officon":"","offcolor":"","x":750,"y":100,"wires":[[]]},{"id":"53170763.536f68","type":"inject","z":"e72e5e5c.0d2bc","name":"Testovací tlačítko","topic":"","payload":"true","payloadType":"bool","repeat":"","crontab":"","once":false,"x":360,"y":360,"wires":[["fc86f110.87b1f"]]},{"id":"211f12d5.f9ca8e","type":"mqtt out","z":"e72e5e5c.0d2bc","name":"led set","topic":"nodes/base/light/-/set","qos":"","retain":"","broker":"fc8241ff.e69d68","x":1010,"y":360,"wires":[]},{"id":"fc86f110.87b1f","type":"function","z":"e72e5e5c.0d2bc","name":"generátor pulzů","func":"if (msg.payload === false) return;\n\nif (msg.cnt == undefined) {\n  msg.cnt = 20;\n}\nif (msg.cnt < 0) return;\nmsg.cnt--;\nmsg.payload = {state: msg.cnt % 2 == 0}\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":780,"y":360,"wires":[["5056d513.2a21cc","211f12d5.f9ca8e"]]},{"id":"5056d513.2a21cc","type":"delay","z":"e72e5e5c.0d2bc","name":"","pauseType":"delay","timeout":"500","timeoutUnits":"milliseconds","rate":"1","nbRateUnits":"1","rateUnits":"second","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":false,"x":770,"y":500,"wires":[["fc86f110.87b1f"]]},{"id":"5c9f8529.e22d0c","type":"ui_group","z":"","name":"London","tab":"663e87fd.e4e8d8","order":4,"disp":true,"width":"6"},{"id":"fc8241ff.e69d68","type":"mqtt-broker","z":"","broker":"localhost","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"compatmode":true,"keepalive":"30","cleansession":true,"willTopic":"","willQos":"0","willPayload":"","birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":""},{"id":"663e87fd.e4e8d8","type":"ui_tab","z":"","name":"Kancl","icon":"dashboard"}]

results matching ""

  No results matching ""