Core Module vývojové nástroje

Vývoj firmare probíhá v následujících krocích:

 1. Instalace toolchainu

 2. Vývoj

  • Programování (psaní zdrojového kódu)

  • Kompilování (kompilace zdrojového kódu)

  • Nahrávání firmware (nahrávání zkompilovaného kódu)

  • Ladění (krokování programu, breakpointy, sledování proměnných atd.)

 3. Testování

 4. Nasazení

Instalace toolchainu

Na odkazech níže je popis zprovoznění toolchainu na jednotlivých platformách.

results matching ""

  No results matching ""