Vývoj s BigClown na Windows

Úvod

Náš balík software a SDK může být jednoduše provozovatelný také na Windows s naším vývojovým prostředím (IDE). Stačí pár jednoduchých kroků a můžeš programovat a testovat firmware, pracovat s MQTT zprávami atd. Tento návod jsme testovali na Windows 7 Professional x64.

Jak si stáhnout IDE

Stáhnout BigClown IDE

Náš instalátor se postará o instalaci následujícího:

  • Visual Studio Code IDE
  • GIT pro příkazový řádek k automatickému stažení nejnovějšího SDK
  • ARM-GCC kompilátor pro Windows
  • Ovladače pro zařízení USB CDC a USB DFU
  • dfu-util pro nahrávání firmware přes USB

Visual studio code

Jak zkompilovat SDK

Spusť BigClown IDE a otevře se kostra jednoduchého programu. Pak můžeš zkompilovat kód pomocí klávesové zkratky Ctrl + Shift + B.

Stažený firmware z GitHubu obsahuje jednoduchý kód, který přepíná stav LED při stisku tlačítka B na Core Module. Můžeš se taky podívat na výchozí ukázkový kód na GitHubu. Prosím prostuduj si návody a přidej další logiku do app/application.c.

Gratulujeme k tvému prvnímu zkompilovanému firmware!

Jak nahrát firmware přes USB

Po zkompilování firmware zmáčkni Ctrl + P ve Visual Studio Code. Kurzor přeskočí do dialogového okénka pro příkazy. Nyní napiš task a zobrazí se seznam úkolů, které obsahuje Makefile. Nyní nás zajímá úkol dfu, takže spusť příkaz task dfu.

Visual studio code

Pomocí Device Firmware Update utility (dfu-util) můžeš nahrát zkompilovaný firmware jednoduše přes USB. Prosím přečti si dokumentaci jak nainstalovat ovladač USB a používat DFU Util na Windows.

Nezapomeň nastavit zařízení do DFU módu.

Pokud používáš příkazový řádek, tak nastav zařízení do DFU módu a nahraj firmare pomocí příkazu make dfu.

Jak debugovat Core Module

K ladění běžícího kódu na Core Module můžeš použít Ozone debugger s J-Link debug sondou. Také je možné použít GDB/OpenOCD s ostatními debug sondami, ale toto není ještě zdokumentováno.

Stáhni si Ozone debugger. Složku s Ozone je potřeba vložit do systémové proměnné PATH nebo můžeš jednoduše upravit Makefile a nastavit do něj absolutní cestu k souboru Ozone.exe.

Pro spuštění debugu napiš make ozone do příkazového řádku nebo ve Visual Studio Code zmáčkni Ctrl+P a napiš task ozone.

Jak vygenerovat API dokumentaci

Naše SDK požívá Doxygen pro automaticky generovanou API dokumentaci z hlavičkových souborů jazyka C. Tento nástroj není potřeba instalovat. Vygenerovaná API dokumentace je dostupná na http://sdk.bigclown.com.

Pokud chceš mít tuto dokumentaci offline, tak si stáhni poslední verzi Doxygen a spusť příkaz make doc.

Jak nainstalovat ovladač virtuálního COM portu

Pokud jsi už použil instalátor BigClown IDE, tak můžeš tento krok přeskočit. Stáhni si a nainstaluj ovladač pro STM32 virtuální COM port. Také můžeš stáhnout poslední verzi ovladače přímo z webu ST, ale budeš se muset zaregistrovat.

Jak nainstalovat Mosquitto MQTT broker

Mosquitto není potřebný k vývoji firmware, ale pokud chceš posílat zprávy přes USB do svého počítače nebo do sítě, bude nutné ho nainstalovat a spustit.

Mosquitto MQTT Broker je MQTT server, který tvoří centrální bod všech zpráv v našem systému. Tento broker si prosím stáhni, nainstaluj a spusť. Je nutné ho mít spuštěného na pozadí po celou dobu, kdy používáš naši Python Gateway.

Ke spuštění MQTT brokera jdi do nainstalované složky a napiš mosquitto.exe -v. Parametr -v je pro verbose režim, ve kterém se zobrazují všechny zprávy.

Jak spustit gateway

Stáhni si a nainstaluj Python 3, který je potřebný ke spuštění gateway. Gateway je malý skript v pythonu, který propojuje virtuální USB sériový port Core Module a MQTT broker.

Připojený Core Module se na tvém počítači objeví jako USB sériové zařízení. Spuštěním gateway dojde k propojení Core Module s MQTT brokerem. Pojďme se podívat, jak to jednoduše provést.

Stáhni si GitHub repozitář pro gateway.

git clone https://github.com/bigclownlabs/bch-gateway.git

Potom spusť skript se správným COM portem.

python bc-gateway.py -d COM2

Gratulujeme!

Úspěšně jsi nainstaloval SDK s gateway. Nyní můžeš začít vytvářet nové zajímavé projekty.

results matching ""

    No results matching ""