Core Module vývojové nástroje - Ubuntu Desktop

Požadavky

 • Čistá instalace 32-bitového nebo 64-bitového Ubuntu 16.04 LTS.

Instalace toolchainu

Tato sekce tě provede instalací GCC ARM Embedded toolchainu na tvůj Ubuntu desktop.

 1. Otevři Terminál a přidej PPA repozitář:

  sudo add-apt-repository ppa:team-gcc-arm-embedded/ppa
  

  Tento PPA umožní jednoduchou instalaci GNU ARM Embedded toolchainu.

 2. Aktualizuj seznamy balíčků:

  sudo apt update
  
 3. Stáhni a nainstaluj balíček s ARM GCC kompilátorem:

  sudo apt install gcc-arm-embedded
  
 4. Zkontroluj, že je ARM GCC kompilátor nainstalován správně:

  arm-none-eabi-gcc --version
  

  Měl bys dostat tento výstup v Terminálu:

  arm-none-eabi-gcc (GNU Tools for ARM Embedded Processors) 6.2.1 20161205 (release) [ARM/embedded-6-branch revision 243739]
  Copyright (C) 2016 Free Software Foundation, Inc.
  This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
  warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
  

Zkompilování firmware

Tato sekce tě provede procesem zkompilování firmware pro BigClown Core Module.

 1. Nainstaluj potřebné balíčky (git + make):

  sudo apt install git build-essential
  
 2. Stáhni hlavní repozitář pro BigClown Core Module:

  git clone --recursive https://github.com/bigclownlabs/bc-core-module.git
  
 3. Přesuň se do staženého repozitáře:

  cd bc-core-module
  
 4. Spusť kompilaci:

  make
  
 5. Zkontroluj, že byl vytvořen soubor firmware.elf:

  ls -l out
  

Instalace Mosquitto

Mosquitto MQTT Broker je MQTT server, který tvoří centrální bod všech zpráv v našem systému. Prosím přečti si dokumentaci jak nainstalovat Mosquitto.

Instalace gateway

Gateway je malý skript v pythonu, který propojuje USB sériový port Core Module a MQTT broker. Stáhni si repozitář bch-gateway

https://github.com/bigclownlabs/bch-gateway

A spusť skript bc-gateway.py ve složce gateway.

results matching ""

  No results matching ""