Core Module - Hardware

Tady ti naši grafici připravili přehled pojmenování pinů a znázornění základních bloků. Popis pinů budeš potřebovat, pokud budeš zapojovat nějaké vlastní externí senzory a součástky. Pokud budeš používat tagy a moduly, tak ty mají v SDK své vlastní piny a nemusíš se o ně starat.

Piny označené jako Px jsou zapojeny pouze k mikrokontroléru. Nejsou připojené k žádným jiným obvodům na Core Module a jsou tedy k dispozici pro tvoji aplikaci.

Mapování GPIO pinů

V následující tabulce je popis pinů a periferií mikrokontroléru STM32L083CZ:

Pin Signál MCU Pin Toleruje 5 V
1 P0/A0/TXD0 PA0 (10) -
2 P1/A1/RXD0 PA1 (11) Ano
4 P3/A3/RXD1 PA3 (13) Ano
3 P2/A2/TXD1 PA2 (12) Ano
5 P4/A4/DAC0 PA4 (14) -
6 P5/A5/DAC1 PA5 (15) -
7 P6/RTS1 PB1 (19) Ano
8 P7/CTS1 PA6 (16) Ano
9 P8 PB0 (18) Ano
10 P9 PB2 (20) Ano
21 P10/RXD2 PA10 (31) Ano
22 P11/TXD2 PA9 (30) Ano
23 P12/MISO PB14 (27) Ano
24 P13/MOSI PB15 (28) Ano
25 P14/SCLK PB13 (26) Ano
26 P15/CS PB12 (25) Ano
27 P16/SCL1 PB8 (45) Ano
28 P17/SDA1 PB9 (46) Ano

Pro jednotlivé GPIO piny platí následující omezení:

 • Maximální proud na jeden GPIO pin je 16 mA.
 • Maximální součet proudů všech GPIO je 90 mA.

Schéma hardwaru

Kompletní schéma Core Module je ke stažení v PDF.

Konektory & Signály

V našem systému klademe důraz na hardwarovou modularitu a znovupoužitelnost. Proto jsme zvolili pro systém propojování našich komponent dobře známý a hojně používaný standard konektorů s 2.54 mm (0.1 palce) roztečí.

Náš systém konektorů pak sestává ze dvou typů komponent - pinů a dutinek.

A abychom zajistili kompatibilitu mezi různými hardwarovými komponenty, tak jsme přišli se dvěma našimi standardy - elektromechanickými formáty - Module a Tag.

Formát Module

Formát Module je definován:

 • Mezerami a signály mezi dvěmi řadami 14pinových konektorů
 • Čtyřmi montážními otvory a jejich průměrem
 • Pozicí zaslepené dutinky a vynechaného pinu na konektorech bránící opačnému spojení modulů
 • Pozicí dutinek na horní části modulů
 • Pozicí pinů na spodní části modulů
 • Doporučenou výškou DPS 55 mm
 • Doporučenou tloušťkou DPS 1.5 mm
 • Poloměrem zaoblených rohů 3.8 mm

Schéma Module

Signály Module

Zde je soupis základních periferií dostupných na konektoru modulu:

 • 18x GPIO channels (General Purpose Input/Output)
 • 5x ADC channels (Analog-to-Digital Converter)
 • 2x DAC channels (Digital-to-Analog Converter)
 • 3x UART channels (Universal Asynchronous Receiver Transmitter)
 • 2x I²C bus (Inter-Integrated Circuit)
 • 1x SPI bus (Serial Peripheral Interface)

Následující tabulka definuje přiřazení signálů na konektoru modulu:

Signal Popis
1 P0 GPIO channel 0
A0 ADC channel 0
TXD0 UART channel 0 - TXD signal
2 P1 GPIO channel 1
A1 ADC channel 1
RXD0 UART channel 0 - RXD signal
3 P2 GPIO channel 2
A2 ADC channel 2
TXD1 UART channel 1 - TXD signal
4 P3 GPIO channel 3
A3 ADC channel 3
RXD1 UART channel 1 - RXD signal
5 P4 GPIO channel 4
A4 ADC channel 4
DAC0 DAC channel 0
6 P5 GPIO channel 5
A5 ADC channel 5
DAC1 DAC channel 1
7 P6 GPIO channel 6
RTS1 UART channel 1 - RTS signal
8 P7 GPIO channel 7
CTS1 UART channel 1 - CTS signal
9 P8 GPIO channel 8
10 P9 GPIO channel 9
11 RESET System reset
Also button "R" on Core Module
12 BOOT Boot mode
Also button "B" on Core Module
13 VDD_OFF From top side: VDD_OFF output
From bottom side: VDD_OFF input
14 BAT_OFF Battery disconnect signal
15 GND System GND (ground)
16 VDD System VDD (positive rail)
17 SCL0 I²C bus 0 - SCL signal
18 SDA0 I²C bus 0 - SDA signal
19 INT System interrupt signal
20 System interrupt signal
21 P10/RXD2 UART channel 2 - RXD signal
22 P11/TXD2 UART channel 2 - TXD signal
23 P12/MISO SPI bus - MISO signal
24 P13/MOSI SPI bus - MOSI signal
25 P14/SCLK SPI bus - SCLK signal
26 P15/CS SPI bus - CS signal
27 P16/SCL1 I²C bus 1 - SCL signal
28 P17/SDA1 I²C bus 1 - SDA signal

Formát Tag

Primárním cílem formátu Tag je poskytnout výstup signálu pro I²C periferie v kompaktním formát. Může to být cokoliv I²C-related - např. sensory, paměti, RTC ad.

Formát Tag je definován:

 • Signály na 5pinovém konektoru
 • Tvarem DPS v podobě písmena "D"
 • Mechanickými rozměry 16 x 16 mm.
 • Doporučenou tloušťkou DPS 1.5 mm.
 • Poloměrem zaoblených rohů 3.8 mm.

Schéma Tagu

Signály Tagu

Následující tabulka definuje signály přiřazené na konektoru Tagu:

Signal Popis
1 GND System GND (ground)
2 VDD System VDD (positive rail)
3 SCL I²C bus - SCL signal
4 SDA I²C bus - SDA signal
5 INT System interrupt signal

results matching ""

  No results matching ""