Core Module - Hardware

Tady ti naši grafici připravili přehled pojmenování pinů a znázornění základních bloků. Popis pinů budeš potřebovat, pokud budeš zapojovat nějaké vlastní externí senzory a součástky. Pokud budeš používat tagy a moduly, tak ty mají v SDK své vlastní piny a nemusíš se o ně starat.

Piny ožnačené jako Px jsou zapojeny pouze k mikrokontroléru. Nejsou připojené k žádným jiným obvodům na Core Module a jsou tedy k dispozici pro tvoji aplikaci.

Mapování GPIO pinů

V následující tabulce je popis pinů a periferií mikrokontroléru STM32L083CZ:

Pin Signál MCU Pin Toleruje 5 V
1 P0/A0/TXD0 PA0 (10) -
2 P1/A1/RXD0 PA1 (11) Ano
4 P3/A3/RXD1 PA3 (13) Ano
3 P2/A2/TXD1 PA2 (12) Ano
5 P4/A4/DAC0 PA4 (14) -
6 P5/A5/DAC1 PA5 (15) -
7 P6/RTS1 PB1 (19) Ano
8 P7/CTS1 PA6 (16) Ano
9 P8 PB0 (18) Ano
10 P9 PB2 (20) Ano
21 P10/RXD2 PA10 (31) Ano
22 P11/TXD2 PA9 (30) Ano
23 P12/MISO PB14 (27) Ano
24 P13/MOSI PB15 (28) Ano
25 P14/SCLK PB13 (26) Ano
26 P15/CS PB12 (25) Ano
27 P16/SCL1 PB8 (45) Ano
28 P17/SDA1 PB9 (46) Ano

Pro jednotlivé GPIO piny platí následující omezení:

  • Maximální proud na jeden GPIO pin je 16 mA.
  • Maximální součet proudů všech GPIO je 90 mA.

Schéma hardwaru

Kompletní schéma Core Module je ke stažení v PDF.

results matching ""

    No results matching ""