Projekt "Klimastanice s LED teploměrem a dashboardem"

O čem projekt je a co ti přinese

Klimastanice je jedním ze základních prvků domácí automatizace. Informace o teplotě, vlhkosti, tlaku a koncentraci CO2 jsou potřebné pro zajištění správných životních podmínek a tepelné pohody doma i v kanceláři.

Základem projektu je jednotka skládající se z:

 • 1x Base Module
 • 1x Power Module s napájecím adaptérem
 • 1x Core Module
 • 1x Humidity Tag
 • 1x Barometer Tag
 • 1x Lux Meter Tag
 • 1x LED teploměru

Dále budeš potřebovat:

 • 1x Raspberry Pi 3 nebo jiné PC s Linuxem
 • PC nebo notebook s Windows, MacOS nebo Linux
 • Ethernet kabel
 • LAN router/switch s jedním volným portem
 • Připojení k internetu

Postup sestavení jednotky

 1. Na Base Module zasuň Power Module
 2. Na Power Module zasuň Core Module
 3. Do volných 5pinových zásuvek Power Module zasuň Barometer a Humidity Tagy
 4. Do pravé dolní pozice Core Module zasuň Lux Meter Tag

 1. K Power Module připoj LED teploměr
 2. K Power Module připoj napájení z adaptéru

Postup instalace a napojení aplikace Grafana

Aktualizace

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

Firmware

Je dobré mít vždy vše aktuální, takže si zaktualizujeme firmware:

 • Přečti si co je dfu mód zde

 • můžeš k tomu použít vlastní počítač pak postupuj dle návodu zde firmware najdeš zde https://github.com/bigclownlabs/bcp-climate-station/releases/latest, půlmetrový pásek má 72 diod tedy stáhni firmware-72pixel.bin

 • nebo k tomu můžeš využít Raspberry jako já, stáhni si poslední verzi firmware-72pixel.bin a nahraj ji do Core Module pomocí těchto příkazů

  sudo apt install dfu-util wget
  wget $(wget "https://api.github.com/repos/bigclownlabs/bcp-climate-station/releases/latest" -q -O - | grep browser_download_url | grep firmware-72pixel.bin | head -n 1 | cut -d '"' -f 4)
  sudo dfu-util -s 0x08000000:leave -d 0483:df11 -a 0 -D firmware-72pixel.bin
  

InfluxDB

sudo apt install apt-transport-https
curl -sL https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
echo "deb https://repos.influxdata.com/debian jessie stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
sudo apt update && sudo apt install influxdb
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable influxdb
sudo systemctl start influxdb

Pokud chceš administrovat influx přes http tak v /etc/influxdb/influxdb.conf odkomentuj a uprav enabled = true a bind-address = ":8083"

Grafana

sudo apt install adduser libfontconfig -y
 • rpi

   wget "https://github.com/fg2it/grafana-on-raspberry/releases/download/v4.1.2/grafana_4.1.2-1487023783_armhf.deb"
   sudo dpkg -i grafana_4.1.2-1487023783_armhf.deb
  
 • x86-64

   sudo apt install -y apt-transport-https
   curl -sL https://packagecloud.io/gpg.key | sudo apt-key add -
   echo "deb https://packagecloud.io/grafana/stable/debian/ jessie main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
   sudo apt update && sudo apt install grafana
  
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable grafana-server
sudo systemctl start grafana-server

Gateway mezi USB a MQTT brokerem

 • Pokud používáš Raspberry od nás nebo sis nahrál náš bc-raspbian použij tyto příkazy:

  sudo systemctl disable bc-workroom-gateway.service
  sudo systemctl stop bc-workroom-gateway.service
  
 • Pokud máš svůj Raspbian, je nutné si přidat náš repozitář, co který řádek provádí je popsáno zde:

  sudo apt install wget
  sudo sh -c 'echo "deb https://repo.bigclown.com/debian jessie main" >/etc/apt/sources.list.d/bigclown.list'
  wget https://repo.bigclown.com/debian/pubkey.gpg -O - | sudo apt-key add -
  sudo apt update && sudo apt upgrade -y
  sudo apt install mosquitto bc-common python3-docopt python3-paho-mqtt python3-serial
  

Společné pro oba dva případy:

sudo apt install mosquitto-clients
wget "https://raw.githubusercontent.com/bigclownlabs/bch-gateway/master/gateway/bc-gateway.py" -O bc-gateway
sudo mv bc-gateway /usr/bin/bc-gateway
sudo chmod +x /usr/bin/bc-gateway
wget "https://raw.githubusercontent.com/bigclownlabs/bch-gateway/master/gateway/bc-gateway.service" -O "bc-gateway.service"
sudo mv bc-gateway.service /etc/systemd/system
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable bc-gateway.service
sudo systemctl start bc-gateway.service

Test funkčnosti

 • Zapneme LED na core

  mosquitto_pub -t 'node/climate-station/led/-/state/set' -m true
  
 • Vypneme LED na core

  mosquitto_pub -t 'node/climate-station/led/-/state/set' -m false
  
 • Zapneme relátko

  mosquitto_pub -t 'node/climate-station/relay/-/state/set' -m true
  

  První pomoc: Pokud relé neseplo, tak zkontroluj zda jsi připojil 5V DC adaptér do Power Modulu

 • Vypneme relátko

  mosquitto_pub -t 'node/climate-station/relay/-/state/set' -m false
  
 • Zobrazíme si všechny zprávy na mqtt (ukončíš ctrl+c)
  mosquitto_sub -v -t '#'
  

Vytvoření databáze node v InfluxDB

curl -s "http://localhost:8086/query?q=CREATE+DATABASE+%22node%22&db=_internal"

kontrola zda došlo k vytvoření

curl -s "http://localhost:8086/query?q=SHOW+DATABASES&db=_internal" | grep \"node\"

Spuštění služby která bude překopírovávat data z MQTT do InfluxDB

sudo apt install python3-pip
sudo pip3 install influxdb

wget "https://raw.githubusercontent.com/bigclownlabs/bcp-climate-station/master/hub/mqtt_to_influxdb.py" -O mqtt_to_influxdb
sudo mv mqtt_to_influxdb /usr/bin/mqtt_to_influxdb
sudo chmod +x /usr/bin/mqtt_to_influxdb
wget "https://raw.githubusercontent.com/bigclownlabs/bcp-climate-station/master/hub/mqtt_to_influxdb.service" -O mqtt_to_influxdb.service
sudo mv mqtt_to_influxdb.service /etc/systemd/system

sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable mqtt_to_influxdb.service
sudo systemctl start mqtt_to_influxdb.service

Nastavení Grafany

 • Připoj se na Grafanu http://ip-raspberry:3000 User admin a Password admin

 • Vytvoření datasource

  • Klikneme na Add data source a vyplníme následující hodnoty:

  • Klikneme na Add, Grafana se pokusí připojit na InfluxDB - úspěch oznámí takovouto hláškou Data source is working

 • Import dashboardu

results matching ""

  No results matching ""