Bezdrátový LCD termostat

Popis funkce

Praktická ukázka jak s BigClown vytvořit základní termostat. Tento projekt se skládá z bezdrátové části Remote a základní jednotky Base. Remote jednotka je bateriově napájená. V pravidelných intervalech měří teplotu a zobrazuje ji na svém displeji. Na displeji lze taky nastavit enkodérem požadovanou teplotu. Naměřená a nastavená teplota se bezdrátově posílá na Base jednotku každé 3 vteřiny.

Na Base jednotce je Power Module s výkonovým relé, které sepne v případě, že je potřeba zapnout vytápění.

Zároveň je možné Base jednotku připojit přes USB například do Raspberry Pi nebo jiného počítače a veškeré veličiny sledovat i na dálku.

Remote jednotka

Popis zařízení

 1. Remote obsahuje

 2. Base obsahuje

Firmware

Projekt naleznete na GitHubu. Každá jednotka má svou vlastní podsložku base a remote.

https://github.com/bigclownlabs/bcp-wireless-lcd-thermostat

Sestavení a programování modulů

 1. Sestavte Remote jednotku podle obrázku
 2. Sestavte Base jednotku podle obrázku
 3. Naprogramujte firmware pro obě jednotky z repozitářů z předchozí kapitoly. Můžete postupovat podle návodu jak nastavit vývojové prostředí a jak naprogramovat firmware.
 4. Po zapnutí je třeba obě jednotky spárovat. Stiskněte na 3 vteřiny tlačítko B na Base jednotce. Rozbliká se rychle červená LED. Nyní je Base jednotka ve stavu párování. Remote jednotku spárujete tak, že stisknete enkodér taky na 3 vteřiny (nebo tlačítko B).
 5. Nyní začnou z Remote jednotky chodit rádiové pakety. Každý paket je signalizován krátkým bliknutím červené LED na Base jednotce.

Integrace s Raspberry Pi

 1. Připojte Base jednotku USB kabelem do Raspberry Pi.
 2. TBD

Testování

Nyní vyzkoušejte funkci termostatu. Enkodérem nastavte požadovanou teplotu na vyšší, než je aktuálně naměřená. Na Base jednotce sepne relé a vedle něj se rozsvítí zelená signalizační LED.

Poté nastavte enkodérem nižší teplotu, než je naměřená. Za pár vteřin signalizační LED na Base jednotce zhasne a relé vypne.

Tipy a triky

Jednoduchou úpravou v kódu je možné projekt využít i na spouštění klimatizace. Nebo lze ke měření teploty využít senzoru na Base jednotce a na Remote budete jen nastavovat požadovanou teplotu.

results matching ""

  No results matching ""